Skip to main content

MRE&SGE. Regionale opgaven

Datum van publicatie: 2021-11-30

De opgaven in de Metropool Regio Eindhoven (MRE) en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) zijn groot en complex. Zoals de energietransitie, gezonde leefomgeving, woonruimte en werkgelegenheid. De opgaven zijn zo verweven dat een andere taakverdeling over de gemeenten en (sub)regio nodig is. De kracht van MRE is de verbinding op strategisch niveau, afstemming op regiovraagstukken en de overheidspoot van Brainport. Het uitlijnen van ambities, doelen en acties biedt ruimte om de verbindingskracht te versterken. De samenwerkingsagenda’s van de gemeenten in de regio vragen betrokkenheid, heldere rollen en taken. Het is zaak dat de gemeenten de samenwerking daadkrachtig inzetten. Meer regionaal denken en handelen is van belang. Gemeenten zijn zelf aan zet om aan de samenwerking uitvoering te geven.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de regionale samenwerkingsagenda in de MRE & het SGE doelmatig en doeltreffend in het licht van de maatschappelijke opgaven?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
T. van den Biggelaar
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde