Skip to main content

Mystery guest onderzoek 2020 – Onderzoek dienstverlening

Datum van publicatie: 11-5-2020

De rekenkamer heeft door het bureau Store Support een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de klantcontacten van de gemeente Arnhem door inzetten van mystery guests. De eerste keer was in 2017.

Centrale onderzoeksvraag

Het onderzoek gaat in op de vraag hoe burgers worden behandeld aan de balie, aan de telefoon en als zij een brief of email schrijven aan de gemeente.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Arnhem
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Paul Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Store Support