Skip to main content

Mystery guest-onderzoek

Datum van publicatie: 23-08-2017

In dit onderzoek is gekeken hoe klantgericht de gemeente is. Aan de hand van mystery guests is onderzoek gedaan naar de klantgerichtheid van de gemeenten Arnhem, Ede en Wageningen.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe klantgericht is de gemeente Ede? De scores van de gemeente Ede zijn vergeleken met die van Arnhem en Wageningen om te inventariseren of de gemeenten van elkaar kunnen leren.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)
Onderzoeksbureau
Store Support