Skip to main content

Naar een noordelijke kenniseconomie

Datum van publicatie: 06-06-2013

Dit rapport betreft het onderzoek naar de door de drie noordelijke provincies gewenste en gesubsidieerde transitie naar een kenniseconomie. De provincies hebben hiervoor drie zogeheten clusterorganisaties opgezet voor de belangrijkste kennisgebieden in het noorden: sensortechnologie, watertechnologie en energie. De Noordelijke Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar hoe de drie clusterorganisaties zijn georganiseerd, welk budget zij krijgen en welke positie de provincies innemen ten opzichte van deze clusterorganisaties. Ook heeft de Rekenkamer bekeken of de provinciale subsidies de gewenste resultaten opleveren. Een van de conclusies is dat er veel partijen betrokken zijn en dat er weinig zicht is op de resultaten.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale vraag van het onderzoek luidt:
Welke samenstelling hebben de drie geselecteerde noordelijke kennisclusters en leiden de provinciale subsidiebijdragen aan de clusters tot het gewenste resultaat?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Groningen, Friesland, Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf