Skip to main content

Naar meer rendement van rekenkameronderzoek

Datum van publicatie: 03-03-2014

Een onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Cranendonck. De rekenkamercommissie kijkt naar lessen en verbetertips voor de verschillende spelers binnen de gemeente: gemeenteraad, college van B&W, de
ambtelijke organisatie als ook voor de rekenkamercommissie zelf.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is binnen de gemeente omgegaan met de aanbevelingen uit de tot nu toe door de rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeken en hebben die aanbevelingen geleid tot verbeteringen in het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Cranendonck
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Angelique Hubens
Onderzoek door
Rekenkamer zelf