Skip to main content

Nazorg aan gedetineerden

Datum van publicatie: 22-05-2013

Het Amsterdamse nazorgbeleid staat in het teken van het terugdringen van recidive onder Amsterdammers en de overlast die recidive met zich meebrengt. Een helder idee over de betekenis en plaats van het nazorgbeleid in de gemeente Amsterdam ontbreekt echter.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het door de gemeente Amsterdam gevoerde beleid op het gebied van nazorg voor (ex-)gedetineerden doelmatig?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf