Skip to main content

Nazorg: terugkeer ex-gedetineerden in de Amersfoortse samenleving

Datum van publicatie: 14-02-2017

De rekenkamer heeft de nazorg aan teruggekeerde ex-gedetineerden in de samenleving onderzocht. De rekenkamer wilde weten hoe de gemeente de nazorg aanpakt en in hoeverre te verwachten valt dat deze aanpak bijdraagt aan een succesvolle re-integratie.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe is het door de gemeente Amersfoort gevoerde beleid op het gebied van nazorg aan ex-gedetineerden vormgegeven en in hoeverre valt te verwachten dat dit gevoerde beleid bijdraagt aan een succesvolle re-integratie van ex-gedetineerden?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
NSCR Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving