Skip to main content

Nazorgonderzoek – Als raad aan het roer: een onderzoek naar het sturend vermogen van de gemeenteraad

Datum van publicatie: 2010-07-15

De rekenkamer Vlissingen heeft een nazorgonderzoek “Als raad aan het roer” uitgevoerd waarin wij verslag doen van de stand van zaken met betrekking tot de implementatie en de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport “Kwaliteit van de beleidscyclus – Als raad aan het roer” uit 2010. Dit rapport betrof een onderzoek naar het sturend vermogen van de gemeenteraad van de gemeente Vlissingen, en is in opdracht van de rekenkamercommissie Vlissingen uitgevoerd door onderzoeks-­‐‑ en adviesbureau Jacques Necker (tegenwoordig Necker van Naem).

Het oorspronkelijke onderzoek is uitgevoerd in de periode januari / april 2010, vervolgens aangeboden voor ambtelijk en bestuurlijk wederhoor en op 4 oktober 2010 is het definitieve rapport gepresenteerd aan de raads-­ en commissieleden van de gemeenteraad.
Door het college is destijds toegezegd met een reactie te komen op het rapport in de vorm van een raadsvoorstel. Tenslotte heeft op 9 juni 2011 de raad middels raadsbesluit 414396 besloten alle aanbevelingen uit het rapport ‘ʹAls raad aan het roer’ʹ over te nemen en uit te (laten) voeren, met inachtneming van de bij het raadsbesluit bijgevoegde reactie (bijlage 414559).

Centrale onderzoeksvraag

Het betreft een nazorgonderzoek, waarbij de rekenkamer is nagegaan of en hoe de toezeggingen n.a.v. het rapport “De raad aan het roer” uit 2010 zijn opgevolgd/uitgevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Kapelle, Vlissingen en Middelburg
Provincie(s)
Zeeland
Ingestuurd door
S.M. Hoven
Onderzoek door
Rekenkamer zelf