Skip to main content

Nazorgonderzoek Onderwijshuisvesting

Datum van publicatie: 05-11-2014

De Rekenkamer Hilversum komt op grond van haar nazorgonderzoek tot de conclusie dat de aanbevelingen uit het vorige rekenkameronderzoek van 4,5 jaar geleden grotendeels zijn doorgevoerd en dat de administratieve beheersing en informatievoorziening aan de raad, sterk is verbeterd.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is door het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de besluitvorming door de raad naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek “Een dak boven het hoofd” en het aanvullend onderzoek Onderwijshuisvesting?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Hilversum
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Dorien Verloop
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)