Skip to main content

Niet kiezen is ook een keuze: een onderzoek naar het belastingbeleid van de gemeente Ede

Datum van publicatie: 12-03-2018

Belastingen vormen een deel van de gemeentelijke financiën. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ambities en voornemens t.a.v. het gemeentelijk belastingbeleid.

Centrale onderzoeksvraag

Welke beleidsvoornemens heeft de gemeente ten aanzien van de gemeentelijke heffingen én welke ambities en beleidsvoornemens wil zij met haar heffingen realiseren?
Wat betekenen die ambities en beleidsvoornemens voor de vormgeving van de heffingsmaatstaven en tarieven die de gemeente hanteert bij haar heffingen?
Voldoen de gehanteerde tarieven en heffingsmaatstaven aan de geldende wet- en regelgeving?
Welke beleidsruimte heeft de gemeente bij de vormgeving van de heffingsmaatstaven en -tarievenstructuur?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf