Skip to main content

Niet thuis geven – onderzoek opvang daklozen

Datum van publicatie: 2018-05-09

Hoewel het college sinds 2017 bezig is met een verbetering van de opvang voor daklozen, laat de hulpverlening tot op heden nog te wensen over. Zo geeft de gemeente nog te weinig gehoor aan haar wettelijke taak om eerste opvang te bieden aan alle Nederlandse daklozen en duurt het vaak een half jaar voordat daklozen kunnen doorstromen naar een kamer of woning. De helft van de daklozen haakt voor die tijd af. Dit en meer concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Niet thuis geven’.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre neemt de gemeente adequate maatregelen om dakloosheid te voorkomen en realiseert zij in opzet en in praktijk een adequate toegang voor daklozen tot de nacht- en crisisopvang, een adequate doorstroom naar vormen van (institutioneel) wonen, zorg en begeleiding en een adequate uitstroom naar definitieve woningen/woonvormen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Rotterdam
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf