Skip to main content

Niet zonder schuld – onderzoek schuldhulpverlening Capelle aan den IJssel

Datum van publicatie: 2019-07-11

Het is onwaarschijnlijk dat de gemeente Capelle aan den IJssel met de huidige schulddienstverlening de schuldenproblematiek substantieel weet terug te brengen. In 2018 meldde slechts 7,5% van de doelgroep zich voor een schuldregeling bij de gemeente. Door te weinig inzet op bereik en preventie krijgt een aanzienlijk deel van de inwoners niet de schulddienstverlening die zij nodig heeft. Uitval gedurende het proces draagt bij aan het lage aantal schuldenaren dat daadwerkelijk met een ‘schone lei’ een schuldregeling beëindigt. Verder stuurt de gemeente te weinig op de uitvoerende organisaties.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre bereikt het schulddienstverleningsbeleid van de gemeente Capelle aan den IJssel inwoners met schuldproblemen en in hoeverre draagt het beleid bij aan het verminderen van die problemen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Capelle aan den IJssel
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Eva Bosch
Onderzoek door
Rekenkamer zelf