Skip to main content

Nog meer Sturing?

Datum van publicatie: 4-3-2020

Onderzoek naar sturing en controle op de samenwerkingsverbanden met derden van de gemeente Tiel

Centrale onderzoeksvraag

Is de kaderstellende en controlerende rol van de raad in regionale samenwerkingsverbanden versterkt met implementatie van conclusies en aanbevelingen uit eerdere onderzoeksrapporten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marina Rieteberg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf