Skip to main content

Ombouw kantoren naar woningen in Breda in de periode 2011-juni 2021

Datum van publicatie: 2021-10-25

De gemeente Breda kent een grote leegstand van kantoren: eind 2020 stond 18,7% van de kantoren in Breda leeg tegenover landelijk 8,2%. Ook zijn veel kantoren in Breda verouderd en voldoen niet aan de komende eisen om energielabel C (per 1 jan. 2023) en energielabel A (per 1 jan. 2030) te hebben. Sinds 2012 zet Breda in op het ombouwen van leegstaande en verouderde kantoren met name naar woningen, maar daarin is te weinig bereikt om de leegstand van kantoren te laten dalen. De conclusie uit het onderzoek is dat de gemeente Breda sinds 2011 meer kantoren heeft bijgebouwd en er meer kantoren zijn opgeknapt en weer in de markt gezet, dan dat er uit de voorraad gehaald zijn en getransformeerd of gesloopt zijn. Sinds 2011 hebben 74 transformaties van kantoren naar woningen plaatsgevonden in Breda, waarbij 853 woningen zijn gerealiseerd. Bijna de helft van die woningen zijn studentenwoningen. Tweederde van alle transformaties betreft een kleine transformatie naar slechts 1-3 woningen. De meeste transformaties zijn in de periode 2016 t/m 2018 verricht. De afgelopen jaren is het aantal transformaties achtergebleven ondanks de grote behoefte aan woningen in Breda. De Rekenkamer constateert dat in Breda fors moet worden ingezet op verduurzaming van de huidige courante kantoren en het transformeren van kantoren waar geen vraag meer naar is. Er ligt voor Breda nog een grote opgave ten aanzien van kantoren, vernieuwing en transformaties.

Centrale onderzoeksvraag

De centrale onderzoeksvraag in het onderzoek is: ‘In hoeverre heeft de gemeente Breda haar doelen ten aanzien van kantoren en de ombouw naar woningen gehaald in de periode 2011- juni 2021 en welke aanbevelingen zijn in deze te doen?

De deelvragen zijn:

  • Wat is het beleid en de doelen van Breda ten aanzien van transformatie van kantoren.
  • Wat is de realisatie hiervan in de periode 2011-juni 2021.
  • Hoeveel en welk soort woningen zijn gerealiseerd.
  • Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de (landelijke en) Bredase kantorenmarkt en de komende transformaties.
  • Welke informatie ontvangt de raad over kantoren en transformaties.
  • Welke bevorderende en belemmerende factoren komen naar voren ten aanzien van transformatie van kantoren naar woningen.
  • Welke aanbevelingen zijn op basis van het onderzoek te doen aan de gemeente Breda.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Breda
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Juliët Wiggers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf