Skip to main content

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom (aanvulling)

Datum van publicatie: 19-06-2015

Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. De vraag deed zich voor of er een vermoeden was dat ambtenaren gebruik hadden gemaakt van voorkennis bij het omzetten van het recht van erfpacht in vol eigendom. Dit vermoeden is er niet.

Centrale onderzoeksvraag

1. Welke nieuwe informatie is beschikbaar gekomen na de publicatie van de rekenkamerbrief (januari 2014) die van invloed kan zijn op de beslissing om al dan niet een onderzoek te starten naar de uitvoeringsregels voor het omzetten van het recht van erfpacht? 2. Wijzigen deelbevindingen in de rekenkamerbrief van januari 2014 door deze nieuwe informatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf