Skip to main content

Omzetting recht van erfpacht in vol eigendom

Datum van publicatie: 16-01-2014

De rekenkamer start voorlopig geen onderzoek naar de wijzigingen in regels voor erfpacht in Zaanstad. Sinds 1995 bestaat voor huiseigenaren in Zaanstad de mogelijkheid om het recht van erfpacht om te zetten naar vol eigendom. In 2007 zijn deze uitvoeringsregels gewijzigd. Bij een groep erfpachters die door de gemeente in 2011 actief waren benaderd over de mogelijkheid tot omzetting naar vol eigendom ontstond onrust.

Centrale onderzoeksvraag

1. Zijn erfpachters vooraf geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de uitvoeringsregels die van toepassing zijn op het omzetten van het recht van erfpacht naar vol eigendom?
2. Zijn erfpachters achteraf actief geïnformeerd over de wijziging van de uitvoeringsregels?
3. Waren er erfpachters die het erfpachtrecht onder de oude voorwaarden mochten omzetten, nadat de oude regeling (2007) was ingetrokken?
4. Is de uitvoeringsregeling uit 2007 geëvalueerd door het College van B en W?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Metropool Amsterdam RA
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Yvonne Huizinga
Onderzoek door
Rekenkamer zelf