Skip to main content

Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO)

Datum van publicatie: 26-11-2019

Elke gemeente moet aan cliënten (levensbreed) gratis OCO bieden. Maar veel inwoners kennen OCO niet, de precieze taak is onduidelijk en vaak beperkt tot de WMO. Zoetermeer werkt aan gebiedsgerichte ondersteuning en OCO krijgt daarin ook een rol.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe effectief en efficiënt is onafhankelijke cliëntondersteuning in Zoetermeer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anna de Vries-Asselbergs
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Panteia