Skip to main content

Onderhoud onderbouwd – provincie Zuid-Holland

Datum van publicatie: 15-06-2009

Civiele kunstwerken, zoals bruggen, sluizen en viaducten, spelen een belangrijke rol in ons verkeer- en vervoersysteem. Door ze planmatig te beheren en onderhouden kan overlast voor de weggebruiker in de vorm van wegafsluitingen en omleidingen worden verminderd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft met dit onderzoek in kaart gebracht welk beleid de provincie heeft ontwikkeld op het gebied van beheer en onderhoud van kunstwerken, hoe de provincie dit beleid uitvoert en in hoeverre de prestaties en doelen zijn behaald.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is het beleid voor beheer en onderhoud van kunstwerken doeltreffend en doelmatig ingericht?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)