Skip to main content

Onderwijshuisvesting Buytewech-Oost

Datum van publicatie: 16-11-2010

Onderzoek is gedaan naar de realisatie van de centrale onderwijshuisvestijng in Buytewech-Oost te Nieuwkoop.
Het proces van besluitvorming en realisatie van de bouw van de school is gereconstrueerd om lessen voor de toekomst uit te trekken.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe verliep de besluitvorming en realisatie van de bouw van de school in Buytewech-Oost opdat hieruit lessen voor de toekomst kunnen worden getrokken?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Hans Slooijer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)