Skip to main content

Onderwijshuisvesting Heemstede (2009)

Datum van publicatie: 14-05-2009

Een rapport dat een oordeel geeft over de wijze waarop de gemeente Heemstede omgaat met de onderwijshuisvesting en of deze wijze resulteert in de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen.

Centrale onderzoeksvraag

Resulteert de wijze waarop de gemeente Heemstede op dit moment omgaat met de onderwijshuisvesting in de meest effectieve en efficiënte inzet van middelen?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Inge Boon
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)