Skip to main content

Onderwijshuisvesting In Helder Perspectief

Datum van publicatie: 20-02-2020

Het IHP kan beter, en zou als programma aangestuurd moeten worden. De sturing kan een impuls gebruiken en de financiële uitgangspunten zijn niet houdbaar. Deze kernconclusie brengt de rekenkamercommissie tot vier aanbevelingen.

Centrale onderzoeksvraag

Inzicht in de beleidsvorming van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs, het proces tot en de beheersing van de uitvoering daarvan en de momenten waarop de raad invulling kan geven aan zijn controlerende rol.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Veenendaal
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
L. Achterberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Republiq