Skip to main content

Onderzoek Armoedebeleid

Datum van publicatie: 2024-03-26

Het rapport Armoedebeleid, van de Rekenkamer Koggenland, bevat de resultaten van het onderzoek naar het armoedebeleid van de gemeente Koggenland, inclusief een onderdeel dat specifiek gericht is op kinderen die in armoede leven; het Kinderkoggenfonds. Centraal in het onderzoek staat de vraag of het gemeentelijke armoedebeleid doeltreffend is. Daarbij is onderzocht wanneer volgens het college van B en W het armoedebeleid doeltreffend is en wat het college doet om het beleid te realiseren. Ook is onderzocht of het college weet welke inwoners in Koggenland in armoede leven en of de gemeentelijke regelingen de inwoners ook helpen. Naast de nota van bevindingen bevat het rapport aanbevelingen aan raad en college, alsmede de bestuurlijke reactie van het college.

Centrale onderzoeksvraag

‘Is het gemeentelijk armoedebeleid doeltreffend?

Deze onderzoeksvraag is beantwoord met behulp van vier deelvragen:
1. Wanneer is het armoedebeleid volgens het college doeltreffend en hoe stuurt het college daar op?
2. Heeft het college zicht op de (ontwikkelingen van de omvang van de) groep van gerechtigden?
3. Sluiten de verschillende ondersteunende regelingen aan op de subgroepen van gerechtigden?
4. In hoeverre is het Kinderkoggenfonds doeltreffend?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Koggenland
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Esther Appelman
Onderzoek door
Rekenkamer zelf