Skip to main content

Onderzoek beleid en ontwikkeling Citymarketing en Evenementen

Datum van publicatie: 07-06-2016

Onderzoek naar de inzet van geld en instrumenten voor citymarketing en evenementen door de gemeente s-Hertogenbosch. Onderzocht is het beleid, doelen, rollen van partijen in de gemeente (o.a. de raad), onder meer door een benchmark met de gemeenten Breda, Tilburg, Eindhoven en Maastricht.

Centrale onderzoeksvraag

1.Is er evenementen-en citymarketingbeleid en hoe zit dit in elkaar, welke rollen en verantwoordlijkheden zijn er, welke beleidsdoelen zijn er geformuleerd en welke effecten zijn er bereikt?
2.Is dit beleid zodanig inzichtelijk dat de raad zijn kaderstellende en controlerende rol kan vervullen? Kan de raad überhaupt een rol innemen in deze en zo ja, heeft hij deze dan ook opgepakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie ‘s-Hertogenbosch
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
Erik Wouters
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)