Skip to main content

Onderzoek Delftse parkeergarages. Evaluatie beheersing risico’s Delftse parkeergarages

Datum van publicatie: 06-09-2016

In 2008 heeft de Delftse rekenkamer een onderzoek uitgevoerd naar de beheersing van risico’s rond de ontwikkeling en exploitatie van de parkeergarages, die in eigendom zijn van de gemeente Delft. Dit onderzoek betreft een follow-up onderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen van destijds. Verder is nagegaan hoe het staat met het financieel risicomanagement rondom de Delftse parkeergarages.

Centrale onderzoeksvraag

Hebben de door de gemeenteraad overgenomen aanbevelingen, voor zover nog relevant, uit het rekenkamerrapport van 2008 hun beslag gekregen in het huidige beleid inzake de ontwikkeling, eigendom en exploitatie van de parkeergarages binnen de gemeente Delft?
Heeft de gemeenteraad zicht op de huidige risico’s mbt de ontwikkeling, eigendom en exploitatie van de Delftse parkeergarages en de mate waarin die worden beheerst?
Wat is de invloed van de ruimtelijke ontwikkeling van Delft en de Spoorzone in het bijzonder op de (financiële) risico’s op de exploitatie voor de korte en middellange termijn van de Delftse parkeergarages en de Parkeergarage Spoorsingel in het bijzonder?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Delftse Rekenkamer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
W. Dubbeld
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)