Skip to main content

Onderzoek digitale veiligheid

Datum van publicatie: 01-06-2017

De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De onderzoekscope is zeer beperkt geweest, de resultaten waren onthutsend en vroegen onmiddellijke herstelacties voor de gehele ICT-inrichting van de gemeente Heerlen (inclusief Parkstad-IT).

Centrale onderzoeksvraag

In dit beperkte onderzoek hanteert de Rekenkamer de centrale vraagstelling: is de gemeente Heerlen in staat een externe hackaanval succesvol af te slaan? En vervolgens, kan er misbruik gemaakt worden van oneigenlijk verkregen toegang of informatie?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heerlen
Provincie(s)
Limburg
Onderzoek door
Rekenkamer zelf