Skip to main content

Onderzoek effecten decentralisaties in de gemeente Barneveld

Datum van publicatie: 27-08-2015

Uit de onderzoeksresultaten komt het beeld naar voren dat de invoering van de decentralisaties in Barneveld redelijk goed verlopen is en dat zich op dit moment geen grote structurele problemen voordoen. Er is in de Barneveldse samenleving een goede basis om de decentralisaties op te vangen. Voor het totaal van de Barneveldse bevolking geldt dat de meeste mensen een groot zelfoplossend vermogen hebben en een sociaal netwerk waar ze op terug kunnen vallen. Er is een grote groep die vrijwilligerswerk doet en van de groep mensen die nog geen vrijwilligerswerk doet, geeft 25% aan dit wel te willen doen.

Centrale onderzoeksvraag

1. Is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het vergrote beroep op de eigen kracht en zelfredzaamheid (In hoeverre is de Barneveldse samenleving in staat om te voldoen aan het motto “Zelf-samen-gemeente”)?
2. Wat zijn de ervaringen van de Barneveldse inwoners met de drie decentralisaties?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Ingrid Spoor
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)