Skip to main content

Onderzoek effectiviteit van fraudebestrijding bijstandsuitkeringen in Amersfoort

Datum van publicatie: 05-02-2015

De gemeente is op grond van de Wet Werk en Bijstand verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen en voor het voorkomen en bestrijden van fraude met deze uitkeringen. De rekenkamercommissie heeft onderzocht of de gemeente Amersfoort de fraudebestrijding bij bijstandsuitkeringen doeltreffend uitvoert.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre is de fraudebestrijding van bijstandsuitkeringen in de gemeente Amersfoort effectief?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Amersfoort
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Marleen van den Nieuwendijk
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)