Skip to main content

Onderzoek gemeentelijk duurzaamheidsbeleid Soest

Datum van publicatie: 08-10-2018

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en de mogelijkheden die de gemeente heeft om de effectiviteit van het beleid te vergroten. Het is een mid term review.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe doeltreffend is het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, zijn de randvoorwaarden aanwezig om de duurzaamheidsdoelen te behalen en vervult de gemeenteraad van Soest hierin zijn kaderstellende en controlerende rol?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Soest
Provincie(s)
Utrecht
Ingestuurd door
Mevr. M. Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Decisio