Skip to main content

Onderzoek grondbeleid

Datum van publicatie: 22-02-2006

Met dit onderzoek wordt meer inzicht gegeven in het grondbeleid. Hierbij gaat het onderzoek in op de vraag hoe het grondbeleid er formeel en in de praktijk uitziet.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe ziet het grondbeleid van de gemeente Ede er formeel gezien uit?
Hoe werkt het grondbeleid in de praktijk?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Ede
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer zelf