Skip to main content

Onderzoek handhaving Plassengebied

Datum van publicatie: 30-04-2018

De RKC De Ronde Venen heeft de problematiek rond toezicht en handhaving in het Plassengebied nader onderzocht. Reeds decennia is er veel maatschappelijke aandacht voor het gebruik van dit gebied, in het bijzonder voor de bebouwing van de legakkers.

Centrale onderzoeksvraag

1.Hoe is de regierol met betrekking tot toezicht en handhaving geregeld en welke rol vervult de gemeente hierin?
2. Hoe doeltreffend en doelmatig is de gemeentelijke handhaving op strategisch, tactisch en operationeel niveau tegen de achtergrond van de daarbij behorende beleidsdoelen, gemaakte afspraken en maatschappelijke risico’s, en waar zitten verbeterpunten?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie De Ronde Venen
Ingestuurd door
Josette Jonker
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC onderzoek