Skip to main content

Onderzoek indicatoren programmabegroting

Datum van publicatie: 12-01-2011

“Wat willen we bereiken; wat gaan we daarvoor doen; wat mag het kosten?” Sinds een aantal jaren is die trits bepalend voor opzet, inrichting en invulling van de begroting en zijn programma-onderdelen.

Centrale onderzoeksvraag

Zijn de indicatoren in de programmabegroting SMART geformuleerd?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
Onderzoek door
Rekenkamer zelf