Skip to main content

Onderzoek inkoop- en aanbestedingen

Datum van publicatie: 23-01-2019

Het onderzoek is een coproductie van onderzoeksbureau Unravelling en de rekenkamercommissie.
We hebben interviews en deskresearch als onderzoeksmethoden gehanteerd.
De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn:
1. Periodieke evaluatie van het

Centrale onderzoeksvraag

“Wat is het inkoop- en aanbestedingen beleid van de gemeente Borger-Odoorn

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Borger-Odoorn
Ingestuurd door
Fransien Koenders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Onderzoeksbureau Unravelling