Skip to main content

Onderzoek Investeringsprogramma Flevoland – Almere

Datum van publicatie: 20-08-2013

Het Investeringsprogramma Flevoland-Almere (IFA)is voortgekomen uit een convenant dat de provincie Flevoland en de gemeente Almere in 2006 hebben gesloten. Doel van IFA is het versterken van de economische positie en het creëren van een uniek stedelijk klimaat in Almere. De provincie Flevoland heeft hiervoor oorspronkelijk € 100 mln. beschikbaar gesteld. Projecten die met IFA-gelden zijn gerealiseerd zijn bijvoorbeeld de Hogeschool Windesheim en de verhoogde busbaan in Almere. In 2010 is de eerste periode van IFA geëvalueerd.

Centrale onderzoeksvraag

Hebben de provincie Flevoland en de gemeente Almere de aanbevelingen uit de evaluatie van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere opgepakt en wordt daarmee het programma ook beter uitgevoerd.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Randstedelijke Rekenkamer
Provincie(s)
Flevoland
Ingestuurd door
Anneke van der Sluis
Onderzoek door
Meerdere rekenkamers i.s.m. extern onderzoekbureau(s)