Skip to main content

Onderzoek Juridische Control

Datum van publicatie: 23-03-2015

Juridische control wil zeggen dat er een juridische kwaliteit wordt geleverd die gericht is op het waarborgen van doeltreffend, doelmatig en rechtmatig optreden van de gemeente Neder-Betuwe.

Centrale onderzoeksvraag

Is de juridische controlfunctie bij de (primaire) besluitvorming binnen de gemeentelijke organisatie van Neder-Betuwe doelmatig en doeltreffend georganiseerd en wordt deze functie doelmatig en doeltreffend uitgevoerd wat betreft bevoegdheid en rechtmatigheid?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Neder-Betuwe
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Griffie Neder-Betuwe
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem