Skip to main content

Onderzoek kwaliteit collegeprogramma 2010-2014

Datum van publicatie: 27-10-2010

Het collegeprogramma biedt op onderdelen voldoende houvast maar op andere onderdelen onvoldoende houvast voor een navolgbaar, transparant en controleerbaar gemeentebestuur.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de kwaliteit van het Collegeprogramma 2010-2014 Samen werken aan een toekomstgericht Zoetermeer?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Zoetermeer
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Mevr. Wallet-Boers
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Jaques Necker (inmiddels Necker van Naem)