Skip to main content

Onderzoek Maaibeleid

Datum van publicatie: 2021-11-16

Als doel van het maaibeleid wordt genoemd het bevorderen van biodiversiteit. Het bevorderen van ecologische waterkwaliteit is geen doel van het maaibeleid terwijl het wel invloed heeft op deze kerntaak van het waterschap.

Middels dit rapport worden conclusies en aanbevelingen gedaan die worden verdeeld in: laaghangend fruit – korte termijn en middellange termijn.

Centrale onderzoeksvraag

Wordt het maaibeleid doeltreffend en doelmatig ingezet door het waterschap voor bredere doelen dan het beheren van het waterpeil?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Waterschap Rijn en IJssel
Ingestuurd door
Jan Bekke (secretaris commissie rekenkamer Waterschap Rijn en IJssel)
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Witteveen & Bos