Skip to main content

Onderzoek naar de gesubsidieerde instellingen

Datum van publicatie: 04-04-2014

Het subsidiebeleid is aan een herziening toe, waarbij er een directere relatie moet komen tussen het bereiken van de beleidsdoelen en de hoogte van de subsidie.

Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre zet de gemeente Bergeijk het subsidie-instrument doelmatig en rechtmatig in?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Bergeijk
Provincie(s)
Noord-Brabant
Ingestuurd door
A.E.T.Kuiper
Onderzoek door
Rekenkamer zelf