Skip to main content

Onderzoek naar de klachtbehandelingsstructuur in de BUCH-gemeenten

De Rekenkamercommissie BUCH wil een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de behandeling van klachten door zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke instanties.

Centrale onderzoeksvraag

Is de infrastructuur voor een behoorlijke klachtbehandeling in de BUCH-gemeenten adequaat en worden de BUCH-gemeenteraden voldoende geïnformeerd over de klachtbehandeling in hun gemeente?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie BUCH
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
Elise Gieselaar
Onderzoek door
Onderzoeksbureau
Proof Adviseurs