Skip to main content

Onderzoek naar grip op verbonden partijen

Datum van publicatie: 07-10-2015

Doel van het onderzoek is inzicht bieden in de verbonden partijen waarmee Heemstede een verbintenis is aangegaan inclusief nut, noodzaak en werking. Formuleren van conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de grip op deze partijen.

Centrale onderzoeksvraag

Welke verbonden partijen zijn er in Heemstede, wat zijn de sturingsmechanismen en hoe wordt daarvan door de raad gebruikt gemaakt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Heemstede
Provincie(s)
Noord-Holland
Ingestuurd door
van Eijsden
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)