Skip to main content

Onderzoek naar heffingen en leges in Barneveld

Datum van publicatie: 2023-11-20

De rekenkamer heeft de heffingen en leges van Barneveld onderzocht. In dit onderzoek heeft de rekenkamer gekeken of de gemeente voldoet aan de geldende regelgeving. Daarnaast is getracht financieel inzicht te bieden in de berekening van de tarieven. Ook zijn de tarieven van Barneveld vergeleken met die van andere gemeenten en is de ontwikkeling van de tarieven in de tijd weergegeven. Tot slot heeft de rekenkamer gekeken naar de rol van de gemeenteraad en de informatie die de raad over dit onderwerp ontvangt.

Centrale onderzoeksvraag

Hoe berekent de gemeente de kosten van producten en diensten door in de heffingen? Voldoet de gemeente hierbij aan de geldende regels? Hoe vindt toezicht en controle hierop plaats?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Vallei en Veluwerand
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Marjolein Barel
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Involon