Skip to main content

Onderzoek naar participatie in Woerden

Datum van publicatie: 2021-05-12

Een onderzoek naar de lessen die geleerd kunnen worden uit de afgeronde participatietrajecten in Woerden.

Centrale onderzoeksvraag

Het hoofddoel van het onderzoek is om input te leveren voor het nog op te stellen participatiekader door de effecten van het tot dusver gevoerde beleid op het gebied van participatie inzichtelijk te maken. In dit licht wil de rekenkamercommissie inzicht krijgen in:

  • De wijze waarop de gemeente omgaat met inwoners- en overheidsparticipatie;
  • De doeltreffendheid van de inzet van inwoners- en overheidsparticipatie.

Centrale vraag

  • Hoe is in de gemeente Woerden inwoners- en overheidsparticipatie vorm gegeven en welke effecten heeft dit op de besluitvorming?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Woerden
Ingestuurd door
Reinhild Freytag
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Partners+Pöper