Skip to main content

Onderzoek naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid

Datum van publicatie: 2022-05-03

De Rekenkamercommissie Krimpenerwaard (hierna te noemen RKC) heeft een onderzoek gedaan naar toezicht en handhaving op openbare orde en veiligheid (OOV). Dit onderzoek biedt de raad inzicht in de uitvoeringspraktijk daarvan. Daarnaast is er specifieke aandacht voor hoe de raad stuurt op dit onderwerp.
Het onderzoek maakte deel uit van een breder onderzoek dat in meerdere gemeenten is uitgevoerd.

Centrale onderzoeksvraag

“Welk toezichts- en handhavingsbeleid op het gebied van OOV heeft de gemeente vastgesteld en wordt dit beleid doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?”

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Krimpenerwaard
Provincie(s)
Zuid-Holland
Ingestuurd door
Patricia Feelders
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Necker van Naem