Skip to main content

Onderzoek Sociaal Domein Indicatoren in beeld

Datum van publicatie: 18-09-2019

Een onderzoek naar de indicatoren Sociaal Domein

Centrale onderzoeksvraag

Welke indicatoren dient de raad te hanteren voor het uitvoeren zijn zijn controlerende en sturende taak ten aanzien van het sociaal domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Tiel
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
M. Rietberg
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
BMC