Skip to main content

Onderzoek woningbouw in Schagen

De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek laten uitvoeren naar Woningbouw in Schagen om te weten te komen wat de effectiviteit is van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari 2013 – 1 januari 2020.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de effectiviteit van het woningbouwprogramma voor de periode van 1 januari 2013-1 januari 2020?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Schagen
Provincie(s)
Noord-Holland
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
TwynstraGudde