Skip to main content

Onderzoeksrapport ‘It is mei sizzen net te dwaan’ – Informatiebeveiliging en privacy Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

Datum van publicatie: 09-05-2019

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de stand van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming bij de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en de wijze waarop de raden in staat worden gesteld dit periodiek te controleren.

Centrale onderzoeksvraag

(1) Voldoet de beleidsuitvoering van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel ten aanzien van informatieveiligheid en privacywetgeving, vastgelegd in beleid, kaders en procedures aan gestelde (wettelijke) eisen en worden ze (ook in houding en gedrag) gehandhaafd en worden de raden in staat gesteld dit periodiek te controleren?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Achtkarspelen
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
R. de Vries-Mulder
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
Prae Advies en onderzoek, Utrecht