Skip to main content

Ons een zorg… Stand van zaken jeugdzorg in Súdwest-Fryslân

Datum van publicatie: 24-09-2014

De rekenkamer van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft onderzoek gedaan naar de stand van zaken met betrekking tot de nieuwe Jeugdwet. Op basis van dat onderzoek zijn acties beschreven die nog in de rest van 2014 ondernomen moeten worden om goed voorbereid te zijn op 1 januari 2015, de startdatum van de nieuwe Jeugdwet. Hierbij zijn drie invalshoeken gehanteerd, namelijk de ambtelijke organisatie, de gemeenteraad en de zorgaanbieders.

Centrale onderzoeksvraag

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de transitie en transformatie van de jeugdzorg in Súdwest-Fryslân en welke acties moeten nog ondernomen worden voordat de nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 in werking treedt?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Súdwest-Fryslân
Provincie(s)
Friesland
Ingestuurd door
Marsha de Vries
Onderzoek door
Rekenkamer zelf