Skip to main content

Ontcijferen van Cijfers gemeente Hattem

Datum van publicatie: 9-6-2020

In de praktijk blijkt dat de raad niet altijd voldoende inzicht in de beleids- en financieringsruimte heeft. en niet altijd haar volledige instrumentarium inzet.

Centrale onderzoeksvraag

in hoeverre kunnen de documenten uit de P&C-cyclus verbeterd worden zodat dit de grip op en begrip van die documenten bij de kaderstellende en controlerende rol van gemeenteraadsleden effectiever worden.

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamercommissie Hattem
Ingestuurd door
Ellen Landman
Onderzoek door
Rekenkamer zelf