Skip to main content

Ontmoetingen met professionals en inwoners

Datum van publicatie: 2023-05-11

De Rekenkamercommissie heeft in haar onderzoek naar de vitaliteit van het
voorliggend veld de leefwereld van inwoners centraal gesteld: hoe ervaren inwoners de
effecten van het voorliggend veld beleven en hoe ervaren vrijwilligers en professionals
de samenwerking binnen het voorliggend veld?
Na een klankbordsessie met beleidsmedewerkers en eerstelijnswerkers hebben aan de
hand van de storytellingmethode interviews plaatsgevonden met inwoners,
eerstelijnswerkers en vrijwilligers die actief zijn in het voorliggend veld. Van deze
interviews zijn portretten gemaakt die zijn opgenomen in een verhalenbundel.
Op basis hiervan heeft de Rekenkamercommissie inzichten en aanbevelingen
geformuleerd ten aanzien van de rol van de gemeente en het versterken van de
preventieve kracht van het voorliggend veld. Belangrijke bevindingen zijn:
1.
Het voorliggend veld heeft positieve effecten (impact) op de persoonlijke
levenssituaties van inwoners en op de kwaliteit van de leefomgeving binnen
de gemeente.
2.
Combinaties van inzet van ondersteuning uit de nulde lijn en de eerste lijn
zijn vooral belangrijk.
3.
De faciliterende en regisserende rol van de gemeente kan verder versterkt
worden door het vergroten van de kenbaarheid, het stimuleren van
samenwerking en meer outreachend (erop af!) te gaan werken.
4.
Het voorliggend veld is een dynamisch speelveld; maak het inzichtelijk en
overzichtelijk voor inwoners, vrijwilligers en professionals door bijvoor

Centrale onderzoeksvraag

Wat het effect en de impact van het voorliggend veld op de inwoners en de gemeente in De Wolden is

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Wolden
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Jeroen de Boer
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)
Onderzoeksbureau
RadarAdvies