Skip to main content

Onverwachtse mogelijkheden, ongekende risico’s: onderzoek naar strategische aan- en verkopen

Datum van publicatie: 17-11-2016

Inzicht in het hoe en wat rond strategische aankopen. Wat zijn de spelregels, hoe worden die in de praktijk toegepast en welke sturingsmogelijkheden heeft de raad en benut hij?

Centrale onderzoeksvraag

Vijf vragen:
1. Wat zijn strategische aan- en verkopen?
2. Welke kaders en spelregels zijn er voor strategische aan- en verkopen?
3. Wat zijn de specifieke regels voor het bepalen en beoordelen van kansen en risico’s van strategische aan- en verkopen?
4. Hoe heeft de strategische voorraad zich sinds 2013 ontwikkeld? Wat was er strategisch aan deze aan- en verkopen en andere verschuivingen in de voorraad? Hoe en door wie is dat bepaald?
5. Welke sturings- en controlemogelijkheden heeft de raad? En hoe maakt hij hier gebruik van?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
Rekenkamer Nijmegen
Provincie(s)
Gelderland
Ingestuurd door
Jelly Smink
Onderzoek door
Rekenkamer i.s.m. extern onderzoeksbureau(s)