Skip to main content

Op eigen benen? Beëindigen sociaal beleid: gevolgen voor maatschappelijke instellingen provincie Drenthe

Datum van publicatie: 28-11-2016

De provincie Drenthe heeft in de periode 2009-2015 haar uitgaven in het sociale domein met € 10 miljoen teruggebracht. De gesubsidieerde taken zijn echter niet, zoals de provincie verwachtte, door gemeenten overgenomen. Hierdoor zijn bij verschillende maatschappelijke instellingen de inkomsten flink gedaald. Sommige instellingen hebben daardoor hun formatie moeten halveren. Bij drie instellingen (in respectievelijk de welzijn, zorg en sport) is nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van het afbouwen van de vaste provinciale subsidie op deze instellingen zelf en hun dienstverlening. Bij de afnemers is geen onderzoek gedaan.

Centrale onderzoeksvraag

Wat zijn de gevolgen geweest van provinciale bezuinigingen op maatschappelijke instellingen in het sociale domein?

Rekenkamerrapport

Rekenkamer(commissie)
De Noordelijke Rekenkamer (Groningen-Friesland-Drenthe)
Provincie(s)
Drenthe
Ingestuurd door
Ingeborgh Petri
Onderzoek door
Rekenkamer zelf